Sa najlepšim željama, čestitamo vam najradosniji hrišćanski praznik, rođenje Gospoda Isusa Hrista – Božić!

MIR BOŽIJI – HRISTOS SE RODI!