23.октобра 2013 године, Општински одбор Удружења Краљевина Србија Петровац на Млави уручио је донацију центру за особе ометене у развоју „Никола Шуменковић“ у Стамници.

[slideshow id=64]

Уручена помоћ се састоји од гардеробе намењене за штићенике овог центра, сакупљена у акцији Краљеве Омладине, подмлатка Удружења из Петровца, на челу са господином Александром Маринковићем.