U okviru Udruženja Kraljevina Srbija osnovan je Odbor Kraljevine Srbije za projekte, istraživanje i dokumentaciju (OKSPID) i održana su prva 2 sastanka ovog tela.

   

OKSPID je osnovan 2. marta 2019. na sastanku odžanom na Belom Dvoru. G. Srđan Ćosić, predsednik odbora, je prisutne upoznao sa strukturom, ciljevima, zadacima i osnovnim pravcima delovanja novoformiranog tela. Sastanak su posetili i pozdravili potpredsednik udruženja, g. Saša Šušić i član Upravnog odbora, g. Andrija Šošić.

Svi prisutni su prihvatili anganžman u odboru, nakon čega je doneta i odluka da naredni sastanak bude radni, sa ciljem  izgradnje kapaciteta članova odbora, u formi obuke za pripremu predloga projekata i aktivno traženje potencijalnih donatora.

Drugi sastanak Odbora odžan je 23. marta 2019. u Beogradu, a obuku iz oblasti priprema predoga projekata je sproveo predsednik odbora, g. Ćosić, po svetski priznatim metodologijama. Cilj obuke je da članovi odbora svojim znanjem u pisanju projekata doprinesu boljitku svojih lokalnih zajednica.

   

Galerija slika – LINK