Поред досадашњих цитата који говоре о модерној монархији, објављујемо и речи једног од највећих старогрчких Филозофа, Аристотела, које показују да је и у старом веку од стране најумнијих људи, монархија сматрана бољим системом државне управе.