Цитат др Чедомира Антића, историчара и члана Крунског савета из интервјуа за дневне новине, 27. јануара 2013.