Citat Nj.I.V. imperatora sveruskog, cara poljskog i velikog kneza finskog Aleksandra III Aleksandroviča Romanova.