Цитат Краља Петра Првог – снажне и истините речи великог владара!