Академик Матија Бећковић, књижевник и члан Крунског савета, „Српска реч“, број 49, 22. јун 1992.