Цитат српског песника Момчила Настасијевића (1894-1938).