Citat srpskog pesnika Momčila Nastasijevića (1894-1938).