Citat Njegovog Imperatorskog Veličanstva Carevića i Velikog Kneza Georgija Mihajloviča Romanova, suverenog naslednika i člana Ruskog imperatorskog doma.