NjKV Princeza Katarina, intervju za „Kurir“, novembar 2017.