ЊКВ Принц Филип – интервју за „Бритић – магазин Срба у Британији”, 26. септембар 2017.