Светозар Марковић (1846 – 1875.), филозоф, утемељивач социјалистичке идеје у Србији

Из студије Јована Скерлића о Светозару Марковићу