Вељко Лалић, новинар, главни уредник „Недељника”, текст у часопису „Недељник”, децембар 2017.