Војвода Степа Степановић (1856 – 1929.), неколико месеци пре смрти, поводом Шестојануарске диктатуре