Цитат др Чедомира Антића, историчара и члана Крунског савета из интервјуа за дневне новине, 20. јануара 2012.