Цитат доктора Слободана Витановића (1928 – 2007.), професора Филолошког факултета и члана Крунског савета.