Радомир Ивановић

Rade Ivanovic

Радомир Ивановић, дипл. машински инжењер – Рођен 10. јуна 1977. у Београду, један од првих чланова удружења Краљева омладина и оснивача ГО Београд.

Члан Управног одбора 2009. године, а затим од 2010. до 2012. постаје члан Извршног одбора задужен за односе са другим организацијама.

Учесник у организацији свих великих догађаја од оснивања до данас, посебно допринео развоју ГО Београд.

Запослен на месту метролога за запремину и проток у Дирекцији за мере и драгоцене метале.