Ђурђе Нинковић, адвокат, члан Крунског савета, заменик министра правде 2001. године. 14. фебруар 2017.