Проф. др Павле Николић, доктор права, професор Универзитета у Београду у пензији, члан Крунског савета