Milan Parezanović

milan parezanovicDr Milan Parezanović – Rođen je 1958. godine u Kaoni (Dragačevo, opština Lučani) gde je završio osnovnu školu. Gimnazijsko obrazovanje stiče u Kraljevu, a diplomirao je 1983. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Specijalizaciju iz infektologije završava 1992.

Obavljao je više različitih funkcija u okviru Srpskog lekarskog društva i bio je član Skupštine Lekarske komore Srbije u dva saziva.

Trenutno obavlja funkcije zamenika predsednika Vrhovnog suda časti Lekarske komore Srbije, pomoćnika direktora Opšte bolnice „Studenica“ u Kraljevu, predsednika Stručnog saveta i načelnika Službe infektivne medicine.

Član Udruženja od 2011. godine.