Miloš Pavković

Milos Pavkovic

Miloš Pavković, diplomirani pravnik – rođen je 10. marta 1986. godine u Beogradu u monarhističkoj porodici.

Potomak je građevinskog izžinjera i rezervnog pešadijskog majora Pavla Jovanovića, nosioca svih Kraljevskih odlikovanja, među kojima se ističe orden Karađorđeve zvezde sa mačevima, dobijenog za priznanje i odlikovanje zasluga stečenih za Kralja i Otadžbinu, kao i vazduhoplovnog kapetana, pilota lovca, Nikole Pavkovića, ađutanta načelnika štaba komande vazduhoplovstva Kraljevskog ratnog vazduhoplovska vojske Kraljevine Jugoslavije.

Osnovnu školu „Stjepan Stevo Filipović“ je završio kao vukovac i đak generacije. Svoje školovanje nastavlja u Prvoj Beogradskoj gimnaziji Po završetku gimnazije upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i 2013. godine stiče stručno zvanje pravnik, a 2016. i zvanje diplomirani pravnik i master pravnih nauka.

Profesionalno je angažovan kao saradnik u Advokatskoj kancelariji advokata Vladimira V. Homana iz Beograda, obavlja dužnost pravnog savetnika generalnog dektora Privrednog društva „FTO BEZBEDNOST“ DOO BEOGRAD i predaje više pravnih predmeta u Srednjoj stručnoj školi „Zaharija Stefanović Orfelin“ u Beogradu.

Volonterskim radom počinje da se bavi sa nepunih osamnaest godina i od 15. februara 2004. godine priključuje se i aktivno pomaže u radu Kancelarije NjKV Prestolonaslednika Aleksandra, kao i Fondaciji Princeze Katarine.

Bio je jedan od osnivača Društva monarhista Beograda 2005. godine, a od 2010. priključuje se Udruženju Kraljevina Srbija.

U okviru Udruženja Kraljevina Srbija obavljao je brojne funkcije i bio na pozicijama člana Izvršnog odbora, sekretara Izvršnog odbora u dva mandata, predsednika GO Beograd u dva mandata. U jednom mandatu je bio predsednik Nadzornog odbora Udruženja, kao i član Statutarne komisije. Obavljao je dužnost sekretara Izvršnog odbora.

Na Izbornoj skupštini 2019. godine postao je član Upravnog odbora Udruženja, da bi u februaru 2020. godine bio imenovan za generalnog sekretara Udruženja.

Učestvovao je u organizaciji svih događaja i manifestacija koje je organizovalo Udruženje u periodu od 2010. godine do danas.