Miloš Pavković

Milos Pavkovic

Miloš Pavković, diplomirani pravnik – rođen je 10. marta 1986. godine u Beogradu u monarhističkoj porodici.

Pohađa osnovnu školu „Stjepan Stevo Filipović“ koju je završio kao vukovac i đak generacije. Svoje školovanje nastavlja u Prvoj Beogradskoj gimnaziji gde se ističe na kulturnom i nacionalnom polju i biva predložen od strane nastavničkog veća za nagradu iz oblasti društveno humanističkih nauka. Po završetku gimnazije upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i 2013. godine stiče stručno zvanje pravnik, a 2016. i zvanje diplomirani pravnik i master pravnih nauka.

Po završetku studija  jedno kraće vreme je radio u prosveti, odakle se prebacuje u advokaturu, gde radi od 2017. godine kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Vladimira Homana iz Beograda.

Od 2018. Godine angažovan je i kao pravni savetnik generalnog direktora Privrednog društva „Sistem – FPS obezbeđenje“ DOO Beograd.

Volonterskim radom počinje da se bavi sa nepunih osamnaest godina i od 15. februara 2004. godine priključuje se i aktivno pomaže u radu Kancerarije NjKV Prestolonaslednika Aleksandra, kao i Fondaciji Princeze Katarine.

Bio je jedan od osnivača Društva monarhista Beograda 2005. godine, a od 2010. priključuje se Udruženju Kraljevina Srbija.

U okviru Udruženja Kraljevina Srbija obavljao je brojne funkcije i bio na pozicijama člana Izvršnog odbora, sekretara Izvršnog odbora u dva mandata, predsednika GO Beograd u dva mandata. U jednom mandatu je bio predsednik Nadzornog odbora Udruženja, kao i član Statutarne komisije.

Učestvovao je i bio u organizaciji svih događaja i manifestacija koje je organizovalo Udruženje Kraljevina Srbija u periodu od 2010. godine do danas.