Радомир Ивановић

Rade Ivanovic

Радомир Ивановић, дипл. машински инжењер – Рођен 10. јуна 1977. у Београду, један од првих чланова удружења Краљева омладина и оснивач ГО Београд. Члан Управног одбора 2009. године, а затим од 2010. до 2012. постаје члан Извршног одбора задужен за односе са другим организацијама. На Светосавској скупштини 2017. године изабран за члана Надзорног одбора где остаје до данас. Учесник у организацији свих великих догађаја од оснивања, посебно допринео развоју ГО Београд. Добитник је више похвала Краљевског дома.

Запослен на месту метролога за запремину и проток у Дирекцији за мере и драгоцене метале.

Редован учесник организације свих великих догађаја удружења и ГО Београд од оснивања до данас, као и добитник похвала Краљевског дома.