Vladimir Kovačević

Vladimir Kovacevic

Vladimir Kovačević, diplomirani pravnik – Rođen 13. novembra 1981. u Požegi, gde je završio osnovnu i srednju školu, diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Jedan je od prvih članova i osnivača udruženja Kraljeva omladina, inicijator i učesnik svih velikih događaja od osnivanja.

Nakon prerastanja Kraljeve omladine u Kraljevinu Srbiju u februaru 2010. postaje predsednik Nadzornog odbora. Tu funkciju obavlja do kraja 2014. godine kada se zbog privatnih obaveza povlači. Ponovo se aktivira i preuzima dužnost člana Nadzornog odbora na Svetosavskoj skupštini udruženja 2017. godine gde ostaje do danas.

Zaposlen u pravnoj službi kompanije Generali Osigiranje Srbija.