Милан Рељић

Мр Милан Рељић рођен је 26. маја 1961. године у Кикинди. Основну школу је завршио у Новим Козарцима а средњу школу ученика у привреди у Босанској Дубици. Вишу пословну школу је завршио у Београду, смер порез и царина а Факултет за услужни бизнис у Новом Саду, смер Менаџмент у финансијском сектору и стекао звање Дипломирани економиста. Магистраске студије, смер менаџмет  у сектору финансијских услуга , под називом магистарске тезе „Финансирање и кредитирање извозних послова – савремени аспект“.

Председник је Одбора за културу, образовање и књижевност у Интернационалној Полицијској Асоцијацији Секције Србије.

Председник је Удружења грађана „Крила анђела“, које је организовало изложбу „Долазак Краља“ и имало част да је отвори ЊКВ Престолонаследник Александар Карађорђевић и принцеза Катарина.