Саветодавна тела Круне

По Оснивачком акту од 15. фебруара 1992. године, саветодавна тела Круне су: Крунско веће, Крунски савет и Крунски кабинет (основан касније).

Крунско веће је уже тело са највише десет чланова (не рачунајући чланове Краљевске породице) који се именују од стране Круне на неодређено време. Крунско веће се бави дневним пословима Круне.

Крунски савет је шире тело са највише 30 чланова, које Круна именује са доживотним мандатом. Ово се тело бави стратешким питањима од највећег значаја за судбину народа, државе и Круне. Чланове Савета Круна именује са листе кандидата коју предлаже сам Савет. Круна може, по потреби, извршити именовање in pectore, што значи да је именовање извршено у дискрецији и за њега знају само Круна и лице које је именовано на такав начин. У изузетном случају, Круна може сазвати заједничку седницу свих саветодавних тела која се тада трансформишу у Крунски сабор.

Саветодавним телима Круне председава Круна, која за послове координирања именује Канцелара, или послове Канцелара делегира неком од чланова Крунског већа. Круну отелотворује Старешина Краљевске породице.

   

Чланови Крунског већа су Њ.К.В. Принц Наследник Петар, Њ.К.В. Принц Филип, Њ.К.В. Принц Александар, Драгомир Ацовић, Ђурђе Нинковић, Бранко Терзић и Душан Бабац.

Биографије чланова Крунског већа прочитајте на сајту Краљевске породице на линку

   

Чланови Крунског савета су академик Матија Бећковић, др Чедомир Антић, Марко Бумбаширевић, проф. др Коста Чавошки, проф. др Мирослав Гашић, проф. др Драгољуб Кавран, академик Душан Ковачевић, Емир Кустурица, Предраг Марковић, проф. др Никола Моравчевић, др Слободан Марковић, проф. др Павле Николић, др Милан Париводић, Дарко Спасић, Бојан Суђић, проф. др Богољуб Шијаковић, Милосав Тешић, Владан Живуловић, Зоран Живановић и Владан Вукосављевић.

Биографије чланова Крунског савета прочитајте на сајту Краљевске породице на линку

   

Чланови Крунског кабинета су Љубодраг Грујић, Мирко Петровић, Владимир Гајић,  и Драгослав Мицић.

Биографије чланова Крунског кабинета прочитајте на сајту Краљевске породице на линку