Зар се може и сме дозволити да се неизмерно културно благо нашег народа препусти онима који су то исто благо уништавали!? Не, никако!

    

Он лајн петицију против пријема лажне државе Косова у Унеско можете потписати на линку: https://www.ipetitions.com/petition/NoKosovoUnesco