Контакт

Удружење Краљевина Србија

Булевар ослобођења 83/А

11.010 Београд, Србија

Е-пошта: info@kraljevinasrbija.com

 

Председник: predsednik@kraljevinasrbija.com

Генерални секретар: sekretar@kraljevinasrbija.com

Служба за односе с јавношћу: pr@kraljevinasrbija.com

 

Матични број: 17723588

ПИБ: 105769585