Општински одбор Велика Плана Удружења Краљевина Србија организује трибину о сигурној употреби интернета у оквиру „Cyber Atis“ пројекта, која ће бити одржана у понедељак 04. новембра 2019. у Основној школиКарађорђе“ у Великој Плани у 13 часова за ученике и у 18 часова за родитеље.

   

Предавач на трибини је госпођа Катарина Јонев, , вишегодишњи едукатор на тему безбедности деце и младих на интернету, која је одржала више од 150 предавања у 15 градова у Србији у протеклих годину дана.

Циљ предавања је промовисање сигурне употребе интернета и друштвених мрежа међу децом и младима, али паралелно и помоћ њиховим родитељима и наставницима да лакше разумеју и укажу на потенцијалне опасне утицаја социјалних мрежа.

Ученике треба информисати шта се сматра небезбедном активношћу на интернету као и дигиталним насиљем, и да се оно, исто као и други облици насиља, неће толерисати. Нужно је радити на развијању свести ученика о негативним последицама злоупотребе дигиталних медија али и пружити им битне информације о позитивним и негативним аспектима коришћења интернета, потенцијалним ризицима и начинима безбедног коришћења дигиталних медија. С обзиром на повезаност дигиталног насиља и класичних облика школског насиља, предузимање систематских превентивних мера за смањивање класичних облика вршњачког насиља допринело би и смањењу дигиталног насиља.