Sastanak odbora Udruženja Kraljevina Srbija u Beču održaće se 6. oktobra 2019. u 13 časova u sabornom hramu Svetog Save, adresa: Veithgasse 3, 1030, Beč.