O monarhiji – S. Vitanović

SLOBODAN VITANOVIĆ – O MONARHIJI

Monarhija ima ne samo nesumnjivo dugu istoričnost, i izuzetno važnu ulogu u razvoju i napretku srpske državnosti, već i nesumnjive prednosti u sadašnjosti i neposrednoj budućnosti.

Srbija je u sklopu komunističke Jugoslavije bila lažna republika, jer su njeni predsednici bili birani i shvatani kao doživotni, što svakako nije karakteristika republikanskog uređenja dežave. Kada je Srbija počela da pokušava da bude demokratska i parlamentarna republika, otkrile su se njene slabosti: nerešivi sukobi između političkih opcija, između ličnih ambicija i interesa lidera, mogućnost kandidovanja krajnje problematičnih ličnosti, suviše česte i skupe izborne kampanje koje razjedinjavaju i svađaju narod i politički ga deprimiraju i demobilišu, najzad, čak nemogućnost da se izabere šef države. Uostalom i kada bi bio izabran šef države, on bi predstavljao samo jednu nategnutu većinu ili tačnije manjinu naroda. Prednosti demokratske parlamentarne monarhije u tom svetlu postaju više nego očigledne. Uz to, monarh, koji oličava državu, predstavlja njen stub i oslonac, koji zastupa celinu naroda i čija se vladavina ne podvrgava pomenutim izbornim proverama. Samom svojom ličnošću, svojim poreklom, svojim ugledom i svojim prirodnim vezama sa drugim monarsima i drugim šefovima država u svetu, monarh ima veću težinu nego bilo koji političar koji je uspeo da dobije dovoljan broj glasova.

Monarhija ima korene u tradiciji, ali i skladnu uklopljenost u tendencije modernog doba. Sprega Krune i Oltara je tradicija, ali odvojenost države i crkve je stvarnost. Kruna objedinjuje i pomiruje jedno i drugo. Monarhija je poreklom vezana za veru i za crkvu, ali odrednicama demokratska i parlamentarna ona je laička.

Monarhizam nije ideologija- to je oblik države koji se kroz istoriju obnavlja i menja. Nije reč o vaspostavljanju nečeg što je već bilo i što je istorija odbacila, već o uspostavljanju nečeg novog na temelju trajne ideje. Savremeni monarhisti se zalažu za savremeni vid ustavne parlamentarne monarhije koja ima svoje korene u periodu vladavine Kralja Petra I.

Prof.  Dr Slobodan Vitanović (1928 – 2007.)

Profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, član Krunskog saveta