Branislava Dragutinović

Branislava Dada Dragutinović – diplomirana pravnicaRođena je u Paraćinu, gde je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2011. godine. Potiče iz ugledne advokatske i monarhističke porodice iz ovog grada.

Jedan je od osnivača Udruženja Kraljeva omladina u čijem radu i razvoju učestvuje od početka u telima odlučivanja, a od 2014. godine član je, najpre Upravnog veća Udruženja Kraljevina Srbija, a nakon toga u 3 saziva Potpredsednica udruženja i šef PR tima.

2013. godine bila je zaposlena u Fondu Kraljevski Dvor i učestvovala u organizaciji Državne sahrane posmrtnih ostataka članova Kraljevske porodice.

Od 2008. godine kao volonter učestvuje u organizaciji događaja na Dvoru zbog čega je dobitnica brojnih zahvalnica Kraljevske porodice.

Zaposlena je kao diplomirana pravnica u Javnom pravobranilaštvu u Beogradu.