Ljubomir Radojlović

arh. Ljubomir Miloša Radojlović, arhitekta. Pripada staroj beogradskoj porodici Radojlović, čije je bazično prezime Vukotić i potiče iz dela plemena koje se u 17. veku naselilo u selu Majdanu Rudničkom.

Rodonačelnik porodice je Radoje – Radojlo Vukotić i po njemu prezime Radojlović. Radojlo je bio saradnik Vožda Karađorđa u pripremi Prvog srpskog ustanka. Poslednju noć je Vožd po propasti ustanka 1813. g. zajedno sa svojom porodicom i pratnjom, proveo u Radojevoj kući u selu Majdanu. Tom prilikom je svojoj porodici ostavio amanet da vode računa o Radojevoj deci – Pauni, Nikoli i Petru, ako se Radoju neko zlo desi. Na osnovu tog amaneta je Petra usvojila najmlađa Voždova kći Stamenka.

Pradeda Petar je završio Vojne škole u Rusiji – bio je ađutant kod Kneza Aleksandra Karađorđevića za vreme njegove vladavine.

Petrova deca : Radoje, načelnik Pošte srpske Vrhovne komande u Prvom svetskom ratu, bio je lični prijatelj Nj.V. Kralja Aleksandra Prvog; Đorđe predsednik srpskog Crvenog krsta za vreme Velikog rata i vlasnik robne kuće ”Tata” braće Radojlović takođe lični prijatelj Nj.V.Aleksandra; Miloš mašinski inžinjer, lični prijatelj Princa Đorđa; Ljubomir, Milan i Dragoljub su do smrti bili odani dinastiji Karađorđević.

Majka Stamenka Karađorđević i njen drugi suprug Ilija Čarapić, prvi upravnik grada Beograda, sahranjeni su u porodičnoj grobnici njegovog pradede Petra Radojlovića na Novom groblju u Beogradu.

Njegov otac Miloš Lj. Radojlović, đeneralštabni pukovnik jugoslovenske Kraljevske Vojske i JVUO, bio je na visokim položajima u Drugom svetskom ratu: komandant Ličkih četničkih odreda, oficir za vezu između Dinarske četničke divizije i Istočno – hercegovačke operativne grupe, komandant Mlavsko-smederevske grupe korpusa i delegat Vrhovne komande u Šumadijskoj grupi korpusa.

Jedan je od najzaslužnijih za zakonsku rehabilitaciju arm. generala Dragoljuba Draže Mihailovića, komandanta Kraljevske Jugoslovenske vojske u Otadžbini, kojoj je bio posvećen punih 25 godina, kao član, a zatim i Sekretar Udruženja pripadnika JVuO 1941-1945.

Veliki dobrotvor udruženja Kraljevina Srbija i član Upravnog odbora od Svetosavske skupštine 2017. godine.