Милош Јовановић

Милош Јовановић – Рођен дана 28.07.1992. године у Јагодини, од оца Милана и мајке Јасмине. Основно образовање стекао у основној школи „Бошко Ђуричић“ у Јагодини, а средње у економско-трговинској школи „Славка Ђурђевић“ у Јагодини (финансијски смер). Током школовања проглашен за ђака генерације у основној и средњој школи. Услед бројних ваннаставних активности похваљен и награђен Октобарском наградом Града Јагодине. Током похађања средње школе био члан Омладинског парламента и оснивач школског парламента у економско-трговинској школи „Славка Ђурђевић“.

Године 2011. уписао Правни факултет Универзитета у Крагујевцу. Током студија био члан наставно-научног већа факултета као представник студената, члан комисије за акредитацију и ревизију, један од оснивача дебатног клуба Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, учесник бројних других ваннаставних активности, међу којима се издвајају учествовање на такмичењу „Big Deal“ као члан тима Правног факултета Универзитета у Крагујевцу. На Правном факултету Универзитета у Београду завршио мастер академске студије права (пословно-привредни модул, подмодул право привредних друштава). Године 2020. године положио правосудни испит, а потом се у августу исте године уписао у именик адвоката Адвокатске коморе Крагујевца. Живи и ради у Јагодини.