Miloš Jovanović

Miloš Jovanović – Rođen dana 28.07.1992. godine u Jagodini, od oca Milana i majke Jasmine. Osnovno obrazovanje stekao u osnovnoj školi „Boško Đuričić“ u Jagodini, a srednje u ekonomsko-trgovinskoj školi „Slavka Đurđević“ u Jagodini (finansijski smer). Tokom školovanja proglašen za đaka generacije u osnovnoj i srednjoj školi. Usled brojnih vannastavnih aktivnosti pohvaljen i nagrađen Oktobarskom nagradom Grada Jagodine. Tokom pohađanja srednje škole bio član Omladinskog parlamenta i osnivač školskog parlamenta u ekonomsko-trgovinskoj školi „Slavka Đurđević“.

Godine 2011. upisao Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu. Tokom studija bio član nastavno-naučnog veća fakulteta kao predstavnik studenata, član komisije za akreditaciju i reviziju, jedan od osnivača debatnog kluba Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, učesnik brojnih drugih vannastavnih aktivnosti, među kojima se izdvajaju učestvovanje na takmičenju „Big Deal“ kao član tima Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio master akademske studije prava (poslovno-privredni modul, podmodul pravo privrednih društava). Godine 2020. godine položio pravosudni ispit, a potom se u avgustu iste godine upisao u imenik advokata Advokatske komore Kragujevca. Živi i radi u Jagodini.