Mirjana Čanić Radojlović

Primarius mr. sci. Dr Mirjana /Nikole/ Čanić – Radojlović, lekar specijalista mikrobiolog u penziji, bivši šef bakteriološke laboratorije Klinike za infektivne bolesti Dr. Kosta Todorović u Beogradu, bivši načelnik mikrobiološke službe Kliničkog centra Beograda.

Majka dveju ćerki, od kojih ima dvoje unučica. Udata za arh. Ljubomira /Miloša/ Radojlovića.

Unuka armijskog đenerala Stevana Sv. Hadžića, ađutanta Kralja Aleksandra i Jelisavete – Ele Hadžić, dvorske gospođe Kraljice Marije.

Član Udruženja Kraljevina Srbija.

Član Mreže za restituciju u kojoj se aktivno bori za povraćaj oduzete imovine.

Zajedno sa pok. majkom Olgom Čanić rođenom Hadžić rehabilitovane su rešenjem Apelacionog suda u Beogradu Reh.18/12 05. decembra 2012. godine ”…kao potomci građanske porodice Simonović –Hadžić , bliske kraljevskoj kući Kađorđevića”…”sud je utvrdio da su bile žrtve progona i nasilja iz političkih i ideoloških razloga”.