Prikupljanje potpisa podrške narodnoj inicijativi za promenu Ustava Republike u Ustav Kraljevine Srbije je, u skladu sa Zakonom o referendumu i narodnoj inicijativi, završeno 27. novembra u 23:59 časova.

   

Udruženje Kraljevina Srbija se zahvaljuje svima koji su pružili podršku obnovi ustavne parlamentarne Kraljevine Srbije!

   

Da bi smo izbegli spekulacije, Udruženje neće objavljivati preliminarne rezultate, dok svi formulari sa potpisima ne stignu u sedište Udruženja. Tada, nakon verifikacije svih potpisa (provere da li su svi neophodni podaci uneti na ispravan način) ćemo objaviti konačne rezultate.

   

Galeriju promotivnih slika korišćenih u ovoj kampanji pogledajte na LINKU

Galeriju slika sa prikupljanja potpisa pogledajte na LINKU