Удружење Краљевина Србија је имало част да 20. марта 2019. у новим просторијама Прихватилишта за децу Београда прими “Кључ Прихватилишта“, као знак захвалности за помоћ и подршку.

   

У име председника Удружења, кључ је примио г. Срђан Радојевић, а у делегацији је била и г-ђица Теодора Камиџорац.

Прихватилишта за децу Београда је најзад добило нови, дуго жељени простор на адреси Живка Давидовића бр. 64, а наша сарадња је остварена организацијом хуманитарне утакмице 11. новембра 2018. године.

Прихватилиште за децу Београд је установа у надлежности Секретаријата за социјалну заштиту Града Београда, која збрињава најосетљивије категорије младих из Београда, па и целе Србије која се затекну на територији Београда, узраста од 7 до 18 година, међу којима су жртве насиља, злостављања и занемаривања, жртве трговине људима, деца без родитељског старања, деца улице. Од 1958, збринули су преко 70.000 деце.

   

Галерија слика – ЛИНК