2. april je međunarodni dan osoba s autizmom. Udruženje Kraljevina Srbija se uključuje u obeležavanje ovog datuma sa željom da se što veći broj ljudi informiše o autizmu, da se razbiju postojeće predrasude i da nestane diskriminacija prema osobama koje imaju autizam.

   

Autizam je složeni razvojni poremećaj o kome se malo i nedovoljno zna i o kome, na žalost, postoje brojne netačne i pogrešne predrasude. Ono što pre svega treba istaći je da autizam NIJE bolest i da osobe s autizmom imaju ista osećanja, želje i potrebe kao i pripadnici tipične populacije.

Da bi se bolje upoznali sa njim i samim tim bolje razumeli osobe koje imaju autizam, preporučujemo vam da posetite stranu Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom, kao i sajt udruženja „Autizam – pravo na život“, gde ćete pronaći mnogo korisnih informacija i saznati dosta toga:

https://autizam.org.rs/ i

https://www.autizampravonazivot.org.rs/