Свим римокатолицимa, протестантима и верницима Грчке, Румунске, Бугарске, Кипарске и Александријске православне цркве и Цариградске патријаршије желимо срећан Божић!

    

Bozic

Svim rimokatolicima, protestantima i vernicima Grčke, Rumunske, Bugarske, Kiparske i Aleksandrijske pravoslavne crkve i Carigradske patrijaršije želimo srećan Božić!

To all Roman Catholics, Protestants and members of the Greek, Romanian, Bulgarian, Cypriot and  Alexandrian Orthodox Church and Constantinople Patriarchate we wish merry Christmas!