Општински одбор Велико Градиште учествовао је у радовима на уређивању манастира Тумане, 26. маја 2017.

Ма­на­стир Ту­ман на­ла­зи се на де­вет ки­ло­ме­та­ра уда­ље­но­сти од Го­луп­ца, у под­нож­ју го­лу­бач­ких пла­ни­на, окру­жен шу­мом, на ле­вој оба­ли Ту­ман­ске ре­ке, што са­мој све­ти­њи да­је по­себ­ну ле­по­ту.

Више о манастиру прочитајте на сајту: https://manastirtumane.org/