Savetodavna tela Krune

Po Osnivačkom aktu od 15. februara 1992. godine, savetodavna tela Krune su: Krunsko veće, Krunski savet i Krunski kabinet (osnovan kasnije).

Krunsko veće je uže telo sa najviše deset članova (ne računajući članove Kraljevske porodice) koji se imenuju od strane Krune na neodređeno vreme. Krunsko veće se bavi dnevnim poslovima Krune.

Krunski savet je šire telo sa najviše 30 članova, koje Kruna imenuje sa doživotnim mandatom. Ovo se telo bavi strateškim pitanjima od najvećeg značaja za sudbinu naroda, države i Krune. Članove Saveta Kruna imenuje sa liste kandidata koju predlaže sam Savet. Kruna može, po potrebi, izvršiti imenovanje in pectore, što znači da je imenovanje izvršeno u diskreciji i za njega znaju samo Kruna i lice koje je imenovano na takav način. U izuzetnom slučaju, Kruna može sazvati zajedničku sednicu svih savetodavnih tela koja se tada transformišu u Krunski sabor.

Savetodavnim telima Krune predsedava Kruna, koja za poslove koordiniranja imenuje Kancelara, ili poslove Kancelara delegira nekom od članova Krunskog veća. Krunu otelotvoruje Starešina Kraljevske porodice.

   

Članovi Krunskog veća su Nj.K.V. Princ Naslednik Petar, Nj.K.V. Princ Filip, Nj.K.V. Princ Aleksandar, Dragomir Acović, Đurđe Ninković, Branko Terzić i Dušan Babac.

Biografije članova Krunskog veća pročitajte na sajtu Kraljevske porodice na linku

   

Članovi Krunskog saveta su akademik Matija Bećković, dr Čedomir Antić, Marko Bumbaširević, prof. dr Kosta Čavoški, prof. dr Miroslav Gašić, prof. dr Dragoljub Kavran, akademik Dušan Kovačević, Emir Kusturica, Predrag Marković, prof. dr Nikola Moravčević, dr Slobodan Marković, prof. dr Pavle Nikolić, dr Milan Parivodić, Darko Spasić, Bojan Suđić, prof. dr Bogoljub Šijaković, Milosav Tešić, Vladan Živulović, Zoran Živanović i Vladan Vukosavljević.

Biografije članova Krunskog saveta pročitajte na sajtu Kraljevske porodice na linku

   

Članovi Krunskog kabineta su Mirko Petrović, Vladimir Gajić,  i Dragoslav Micić.

Biografije članova Krunskog kabineta pročitajte na sajtu Kraljevske porodice na linku