Savetodavna tela Krune

Po Osnivačkom aktu od 15. februara 1992. godine, savetodavna tela Krune su: Krunsko veće, Krunski savet i Krunski kabinet (osnovan kasnije).

Krunsko veće je uže telo sa najviše deset članova (ne računajući članove Kraljevske porodice) koji se imenuju od strane Krune na neodređeno vreme. Krunsko veće se bavi dnevnim poslovima Krune.

Krunski savet je šire telo sa najviše 30 članova, koje Kruna imenuje sa doživotnim mandatom. Ovo se telo bavi strateškim pitanjima od najvećeg značaja za sudbinu naroda, države i Krune. Članove Saveta Kruna imenuje sa liste kandidata koju predlaže sam Savet. Kruna može, po potrebi, izvršiti imenovanje in pectore, što znači da je imenovanje izvršeno u diskreciji i za njega znaju samo Kruna i lice koje je imenovano na takav način. U izuzetnom slučaju, Kruna može sazvati zajedničku sednicu svih savetodavnih tela koja se tada transformišu u Krunski sabor.

Savetodavnim telima Krune predsedava Kruna, koja za poslove koordiniranja imenuje Kancelara, ili poslove Kancelara delegira nekom od članova Krunskog veća. Krunu otelotvoruje Starešina Kraljevske porodice.

   

Članovi Krunskog veća su Nj.K.V. Princ Petar, Nj.K.V. Princ Naslednik Filip, Nj.K.V. Princ Aleksandar, Dragomir Acović, Branko Terzić i Dušan Babac.

Biografije članova Krunskog veća pročitajte na sajtu Kraljevske porodice na linku

   

Članovi Krunskog saveta su akademik g. Matija Bećković, g. Dušan Kovačević, g. Predrag Marković, prof. dr Nikola Moravčević, Prof. dr Aleksandar P. Simić, dr Milan Parivodić, prof Čedomir Antić, prof. dr Bogoljub Šijaković, g.  Emir Kusturica, g.  Slobodan Marković, g. Darko Spasić, g. Vladan Živulović, prof dr Kosta Čavoški, g. Vladan Vukosavljević, g. Zoran Živanović, g. Bojan Suđić, dr Marko Bumbaširević, g. Milosav Tešić,  g. Mirko Petrović i g. Zoran Trifunović.

Biografije članova Krunskog saveta pročitajte na sajtu Kraljevske porodice na linku

   

Članovi Krunskog kabineta su g.  Vladimir Gajić i g. Dragoslav Micić

Biografije članova Krunskog kabineta pročitajte na sajtu Kraljevske porodice na linku