Саветодавна тела Круне

По Оснивачком акту од 15. фебруара 1992. године, саветодавна тела Круне су: Крунско веће, Крунски савет и Крунски кабинет (основан касније).

Крунско веће је уже тело са највише десет чланова (не рачунајући чланове Краљевске породице) који се именују од стране Круне на неодређено време. Крунско веће се бави дневним пословима Круне.

Крунски савет је шире тело са највише 30 чланова, које Круна именује са доживотним мандатом. Ово се тело бави стратешким питањима од највећег значаја за судбину народа, државе и Круне. Чланове Савета Круна именује са листе кандидата коју предлаже сам Савет. Круна може, по потреби, извршити именовање in pectore, што значи да је именовање извршено у дискрецији и за њега знају само Круна и лице које је именовано на такав начин. У изузетном случају, Круна може сазвати заједничку седницу свих саветодавних тела која се тада трансформишу у Крунски сабор.

Саветодавним телима Круне председава Круна, која за послове координирања именује Канцелара, или послове Канцелара делегира неком од чланова Крунског већа. Круну отелотворује Старешина Краљевске породице.

   

Чланови Крунског већа су Њ.К.В. Принц Петар, Њ.К.В. Принц Наследник Филип, Њ.К.В. Принц Александар, Драгомир Ацовић, Бранко Терзић и Душан Бабац.

Биографије чланова Крунског већа прочитајте на сајту Краљевске породице на линку

   

Чланови Крунског савета су академик г. Матија Бећковић, г. Душан Ковачевић, г. Предраг Марковић, проф. др Никола Моравчевић, Проф. др Александар П. Симић, др Милан Париводић, проф Чедомир Антић, проф. др Богољуб Шијаковић, г.  Емир Кустурица, г.  Слободан Марковић, г. Дарко Спасић, г. Владан Живуловић, проф др Коста Чавошки, г. Владан Вукосављевић, г. Зоран Живановић, г. Бојан Суђић, др Марко Бумбаширевић, г. Милосав Тешић,  г. Мирко Петровић и г. Зоран Трифуновић.

Биографије чланова Крунског савета прочитајте на сајту Краљевске породице на линку

   

Чланови Крунског кабинета су г.  Владимир Гајић и г. Драгослав Мицић

Биографије чланова Крунског кабинета прочитајте на сајту Краљевске породице на линку