U okviru rubrike „Lični stav“ pročitajte tekst g. Dragana Božića, poverenika Udruženja Kraljevina Srbija za Sremsku Mitrovicu – „Nisam patri(j)ota!“

Licni stav

Tekstovi u rubrici Lični stav predstavljaju izraz autora i nisu zvanični stavovi Udruženja Kraljevina Srbija.

   

Pročitao sam da je Sveti Sava prvi srpski „VOŽD“ koga oslovise kao „Vožda otačastva na blagoverje“. Čitav niz srpskih vladara srednjovekovne Srbije oslovljavao se ovom neprevodljivom rečju, svakako da joj je značenje daleko iznad pomisli da se radi o jednoj vrsti „vođe“.

Koliki je značaj za Srbe, zarad njihove sigurnosti i postojanja dokazuju i reci epskog karaktera „i ti si nas ostavio, Voždu novog Izraelja“, izrečena po smrti Despota Stefana, koje govoraše kroz plač. Da li je tad srpski narod predosetio svoju tragiku, svoju vekovnu golgotu dokazaće vreme ili vremensko razdoblje počev od 15. veka pa sve do 1804. godine i krunisanja u narodu NOVOG SRPSKOG VOŽDA – Karađorđa.

Kasniji pokušaj Obrenovića da se domognu te titule nije uspeo, jer se arhetip srpskog naroda po nekoj prepoznatljivoj liniji, zdravo-nacionalnoj, nepoverljivo ophodio prema porodici (Obrenović) koja ubi naslednika prvog srpskog „Vožda“ Svetog Save, Karađorđa.

Spomenuh 15. vek, vek kad je Srbija fizički propadala, ali je duhovno obasjavala sav okolni svet, svakako ulazeći u eru srpske golgote ravna misirskoj i vavilonskoj koja pripada jevrejskom narodu. Srbin je tad znao, da bez verskog i nacionalnog orjentira i sa odricanjem od duhovnog i kulturnog nasleđa, lako gubi i nezavisnost i državu. Stvara se srpski ep, kosovski ciklus i predanje prenosi sa kolena na koleno…..i trajalo je.

Srpski narod ima puno loših iskustava u vezi slabljenja vere, po meni najgrđa zamena za pravoslavnu veru je svakako KOMUNIZAM, na čijoj ideologiji nastaje novo stanje svesti i novo sagledavanje srpskog nacionalizma – patriJotizma. A kao posledica odbacivanja tradicionalnog, verskog i kulturnog imamo stvaranje novih nacija od srpskog nacionalnog tela.

Primer nam je Crna Gora gde je vekovima plamtila srpska ideja, ali pod uticajem komunističkog novoverja zasnovanog na lažima, iz Crnogoraca je isterano ne samo izvorno pravoslavlje Svetog Save nego i srpsko osećanje. Danas,možda kao nikad do sad, Srbiji je potreban novi „VOŽD“, koji će udaljiti Srbe od folklornog nacionalizma – patriJotizma i usmeriti ga ka periodu istinskog Hristoverovanja i sjedinjavanjem sa čašom Velikog Četvrtka.

Patriotizam je ljubav prema svojoj otadžbini, svojoj zemlji, svom narodu i treba ga razlikovati od šovinizma, pogotovo današnjeg koji se ispoljava kao kolektivni egocentrizam, voljom za moć, kao nasilje nad drugima. Drugim rečima, šovinizam je ideologija u kojoj nema patriotizma, no se rađa današnji zluradi patriJotizam.

Završio bih rečima Vladete Jerotića koji kaže: „Kako je istorija bezbroj puta pokazala da kad se uzdrma vertikala Krsta (Bog, patrijarh, kralj i otac), onda horizontala Krsta (pleme, narod, nacija) preuzima ulogu vertikale, pretvarajući naciju u IDOLA a svoj narod u idolopoklonički“.

Dragan Bozic

S tim nam ostaje samo jedno, da se vratimo veri Hristovoj, prvom „VOŽDU“ Svetom Savi, pod krunu poslednjeg Vožda Karađorđevica i da se Otac nebeski sjedini u nama čineći nas PATRIOTAMA a ne – patriJotama!

Autor teksta – g. Dragan Božić, poverenik Udruženja Kraljevina Srbija za Sremsku Mitrovicu