Sedam razloga za Krunu

Prvo:

U toku svoje istorije unazad jedanaest vekova Srbija je bila Monarhija. Počev od Višeslavića, pa Nemanjića , Srbija je na svom čelu imala Monarha u vidu velikog župana, kralja, cara, knjaza i opet kralja, što je i stvorilo jednu dugovečnu tradiciju. Krunu je Srbija gubila samo u vreme turskog ropstva i komunističke diktature.

Drugo:

Srbija je dosegla vrhunce evropske ustavnosti i demokratije pod monarhijom. Monarhijski ustavi iz 1888. i 1903. spadaju u najdemokratskije ustave tog doba. Uspostavljanjem Monarhije Srbija bi obnovila svoju ustavnost, utrla put oživljavanju demokratske tradicije i svrstala sebe u red naprednih parlamentarnih Monarhija Evrope.

Treće:

U uslovima pogubnog nasleđa komunističkog režima tj. unazađene političke kulture i tradicije demokratskog života, kao i višedecenijske antimonarhističke indoktrinacije, uspostavljanje Ustavne parlamentarne Monarhije je zalog obnavljanja demokratskog političkog života i demokratskih institucija. Ograničena vlast Monarha u duhu i po pravilima ustavne parlamentarne Monarhije, nesporni visoki autoritet Monarha kao simbola jedinstva i trajnosti države leže u temeljima ove zaloge.

Četvrto:

Uspostavljanje ustavne parlamentarne monarhije, kao suprotnosti totalitarnom komunističkom režimu značilo bi trenutni raskid sa bivšim komunističkim režimom i konačno zatiranje svih njegovih tragova u čemu leži uslov za svekoliko ozdravljenje društva, u prvom trenutku, moralnom i duhovnom.

Peto:

Uspostavljanje ustavne parlamentarne Monarhije bi neminovno dovelo do vraćanja međunarodnog ugleda Srbije koje je ona imala bilo kao samostalna država , bilo u okviru Kraljevine SHS i Kraljevine Jugoslavije. Sa ovakvim uređenjem Srbija bi povratila izgubljeno prijateljstvo mnogih demokratskih zemalja a pre svega evropskih monarhija , što bi otvorilo put uspešnoj privrednoj i svakoj drugoj saradnji.

Šesto:

Povratkom monarhije u Srbiju, ostvarili bi se uslovi za brži ekonomski razvoj i prosperitet našeg društva, što bi rezultiralo povećanjem životnog standarda naših građana i poboljšanjem kvaliteta života.

Sedmo:

Uspostavljanje ustavne parlamentarne Monarhije bi značilo i ispravljanje istorijske nepravde nanete Srbiji i srpskom narodu činom nelegitimnog ukidanja Monarhije.