Програмска начела

Визија Удружења Краљевина Србија

Залажемо се за Краљевину Србију као уставну парламентарну монархију, са ЊВ Краљем Александром II Карађорђевићем на челу државе. Краљевину, која је демократско и отворено друштво, правна и социјално одговорна држава. За Краљевину која подстиче домаћу привреду, висок животни стандард, културу, екологију, научно-технолошки развој и улаже у своју будућност.

Програмска начела и циљеви деловања

  1. Смисао, разлог формирања и првенствени циљ Удружења Краљевина Србија је поновно успостављање уставне парламентарне монархије у Србији, са наследним монархом из Династије Карађорђевић, сходно важећем Правилнику Краљевског Дома.
  1. Своје деловање Удружење Краљевина Србија утемељиће на поштовању и уважавању сваког националног и верског опредељења грађана. То деловање не може бити уперено против појединца или неке групе грађана.
  1. Чланови Удружења Краљевина Србија могу бити и страначки опредељени, али се забрањује директна или индиректна промоција и реализација било каквих страначких начела и циљева.
  1. Удружење Краљевина Србија ће стално и примерено деловати у домаћој и међународној јавности како би се власти, грађанима Србије и читавом свету доказала исправност ставова монархиста, и пренела чврста уверења да је Краљевина под династијом Карађорђевића бољи пут Србије у будућност.
  1. Удружење Краљевина Србија ће кроз своје деловање развијати дух демократије, толеранције, поштовања и уважавања.
  1. Удружење Краљевина Србија ће успостављати тесне контакте са европским монархијама и указивати на њихова искуства у организацији државног уређења и на квалитет живота њихових грађана.
  1. Удружење Краљевина Србија ће успостављати сталне везе са дијаспором и организовати заједничке акције на васпостављању уставне парламентарне монархије у Србији.
  1. Удружење Краљевина Србија се залаже за општи препород друштва и државе у економском, просветном и културном смислу у складу са својом историјом и традицијом, а имајући у виду савремене токове развоја људског друштва.
  1. Рад Удружења Краљевина Србија је јаван и оно ће резултате сваке акције достављати медијима, канцеларији Њ.К.В. Престолонаследника Александра, Крунском Савету и свим другим заинтересованим субјетима.
  1. Залагањем за поновно успостављање насилно и нелегитимно прекинуте уставне парламентарне монархије, Удружење Краљевина Србија се залаже за стабилан и миран развој државе Србије.