Svim vernicima želimo srećan praznik – Bogojavljenje!

Bog se javi – Vaistinu se javi!

Bogojavljenje je jedan od najvećih hrišćanskih praznika, koji se slavi na dan kada je Sveti Jovan Krstitelj u reci Jordan krstio Gospoda Isusa Hrista. Tada su se otvorila nebesa i začuo se glas Boga Oca:“ Ovo je Sin Moj ljubljeni koji je po Mojoj volji“, a Sveti Duh se kao golub spustio na Hristovo rame.

   

   

Bogojavljenje 3