Udruženje Kraljevina Srbija pod pokroviteljsvom NjKV Prestolonaslednika Aleksandra čestita svim svojim članovima i simpatizerima kao i svim monarhistima i ljudima dobre volje pravoslavne veroispovesti koji poštuju Julijanski kalendar najradosniji hrišćanski praznik Božić, tradicionalnim pozdravom: Mir Božiji! Hristos se rodi!

Želimo vam svako dobro od Gospoda, kao i da vam Gospod podari istinsku ljubav i sreću i uspeh  svakom pogledu vašeg života. U nastupajućim danima u 2023. godini potrudite se da  prevaziđete sve  teškoće  i unapredite sebe u  stremljenju da budemo bolji ljudi, ugledajući se na vrednosti koje nam je otavio  naš spasitelj čije rođenje danas slavimo.

Mi kao monarhisti u svom životu i radu nailazimo  na posebna iskušenja koja iz dana u dan preispituju  našu odanost ideji koja nas je okupila. Kao dobri hrišćani moramo znati da poštujemo tradicinalne vrednosti i poredak za koji se zalažemo. Peta božija zapsovest kaže: “Poštuj oca svojega i mater svju, da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji.“ . Stoga mi nemamo dilemu kako treba da se ponašamo i ophodimo u svome radu i trudu da očuvamo duh monarhzma u našem narodu kao i ko ima pravo od Boga i pozvanje da bude obnovitelj tog poretka.

Poštujemo slobodu pojedinca da donosi svoje odluke za koje će biti odgovoran i pred svojom savešću tako i pred celokupnim našim  narodom. Sve one koji mešetare i svoju sreću i ličnu korist grade na tuđoj patnji i nesreći, najoštrije osuđujemo i poručujemo im da se  na taj način ne mogu psostići nikakvi trajni ciljevi ni uspesi, ma koliko im se možda činilo da su tom trenutku postigli nekakve rezultate. Njihova sebičnost pokazuje da misle samo o svom privatnom interesu  i da im svetinja  monarhističke ideje nije ni malo bliska. Zloupotrebljavajući na taj način svoju poziciju  čine nemerljivu štetu  ovoj plemenitoj ideji.

Naše Udruženje postoji i radi već više od 14 godina. Vreme i okolnosti u kome je nastalo, razvijalo se i radilo nisu isti kao trenutak u kome danas živimo. Iz tog razloga neophodne su promene  koje će nam omogućiti da uspešno nastavimo svoju misiju koju smo prihvatili i za koju se zalažemo. Odluke koje smo doneli i korake koje smo preduzeli smatramo da su neophodne i da će doprineti  uspešnom nastavku našeg rada. Neodgovornost, zanemarivanje dužnosti i politikanstvo više neće biti tolerisano, bez obzira od koga dolazi i iza čijeg imena se krije. Lični interesi pojedinaca, sujeta i neostvarene ambicije ne mogu biti prepreka ka uspešnom radu naše organizacije.

U narednom periodu očekuje nas mnogo rada i truda i dosta važnih i teških odluka. Mi smo spremni taj teret iznesemo zajedno sa našim visokim pokroiteljem NjKV Prestolonaslednikom Aleksandrom kako bi zajedno  došli do konannog ostvarenja naših ideala- ponovnog uspostavnjaea ustavne parlamentarne monarhije u Srbiji.

U Beogradu, o Božiću 2022. leta gospodnjeg

Miloš Pavković s.r.

Predsednik Udruženja Kraljevina Srbija

 

Poslannica Božić Predsednik 2022