Sa najlepšim željama, čestitamo vam najradosniji hrišćanski praznik, rođenje Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista – Božić!

MIR BOŽJI – HRISTOS SE RODI!